ZVOP-2 Videonadzor

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Odgovoren za hrambo posnetkov:

Namen obdelave osebnih podatkov:

 • Varovanje ljudi in premoženja,
 • zagotavljanje nadzora vstopa/izstopa iz poslovnih ter proizvodnih prostorov in
 • preprečitev ogrožanja zaposlenih in obiskovalcev.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika, datum in ura posnetka.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • Vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
 • rok hrambe podatkov: peti odstavek 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
 • interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

 • Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

 • Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

 • 30 dni.

Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte na elektronski naslov: info@nieros.si.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: +386 (1) 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

 • Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.